Pieņemšana pie BJC direktores

Foto: BJC arhīvs
27. oktobrī Kuldīgas Jauniešu mājā norisinājās pasākums “Labāko skolēnu un interešu izglītības skolotāju pieņemšana pie Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centra direktores”, kur tika teikts paldies tiem skolēniem un skolotājiem, kas 2016./2017. mācību gadā ieguvuši augstus sasniegumus reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā, nesot gan Kuldīgas nov. BJC, gan Kuldīgas vārdus ārpus pilsētas robežām.
Pasākumā tika sveikti kolektīvi, skolēni ar individuāliem sasniegumiem, Kuldīgas novada brīvprātīgie, kā arī apbalvojumu saņēma trīs nominati par Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centra popularizēšanu un tēla veidošanu 2016./2017. mācību gadā.
Paldies tika teikts Kuldīgas Mākslas un Humanitāro zinību vidusskolas 5.-9. kl. korim un 10.-12.kl.tautas deju kolektīvam, kas pagājušā mācību gadā devās uz 13. starptautisko folkloras festivālu “Euro Folk – black sea 2017”, lai festivālā pārstāvētu Latviju, Kuldīgu. Īpašs paldies kora vadītājai Ivetai Vīksnei un deju kolektīvu vadītājai Zanei Kalniņai.
Kā nākamo kolektīvu sveica Jauno satiksmes dalībnieku pulciņu un vadītāju Līgu Zeidaku, kas piedalījās Jauno satiksmes dalībnieku konkursā, iegūstot Kurzemes pusfinālā 1. vietu un finālā valsts mērogā 2. vietu.
Apbalvojumu saņēm arī BJC pulciņa “Krāsu pasaule mazajiem” skolēni, kas piedalījās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Latvijas toņi un pustoņi 2017”, kur ieguva 1. pakāpi valstī.
Paldies arī BJC pulciņa “Zaļā Kuldīga” skolēniem, kuri piedalījās valsts vides izglītības projektā “Ieraugi, atklāj, saglabā”, kur ieguva iespēju apmeklēt Latvijas ievērojamākos vides objektus Latvijā, tāpat vides pulciņš aktīvi ik gadu iesaistās dažādās starptautiskās akcijās, ko atzīmē visā pasaulē, kā, piemēram, “Labāko ziņu diena”, popularizējot to arī Kuldīgā. Savukārt pirmo reizi skolēni iesaistījās Re:Tv projektā “Es varu būt zaļš”, kur vasaras gaitā Kuldīgas BJC sētā veidoja un demonstrēja alternatīvu dārzu, kas izgatavots no pet pudelēm. Īpašs paldies pulciņu “Krāsu pasaule mazajiem” un “Zaļā Kuldīga” skolotājai Ingai Zelcerei.
Nākamie savu apbalvojumu saņēma Kuldīgas nov. BJC ģitāristu ansamblis un vadītāja Sangrita Upeniece. Ģitāristu ansamblis pagājušajā mācību gadā Kurzemes reģiona kārtā konkursā “No baroka līdz rokam” ieguva ceļazīmi uz finālu Rīgā, kur ieguva 1.pakāpi valstī.
Uz pieņemšanu tika aicināti arī Kuldīgas 2. vidusskolas vokālie ansambļi. Kuldīgas 2. vidusskolas 1.-4. klašu vokālais ansamblis “Dzirkstelītes”, kas Kurzemes novada kārtā konkursā “Balsis 2017” ieguva 1. pakāpi, savukārt Kuldīgas 2. vidusskolas 5.-9.klašu meiteņu ansamblis Kurzemes novada kārtā konkursā “Balsis 2017” ieguva 1. pakāpi un ceļazīmi uz konkursa finālu Rīgā, kur arī ieguva 1. pakāpes diplomu. Iegūta arī 1. vieta konkursā “Pērļu lietus”. Paldies abu ansambļu vadītājai Janai Paipai.
Tika sumināti arī skolēni, kuru ieguvuši izcilus sasniegumus, piedaloties konkursos individuāli. Kā pirmais tika sveikts zēnu ansambļa dalībnieks Leons Kļaviņš. Leons Latvijas mēroga konkursā “Mēs Latvijai 2017” ieguva augstāko novērtējumu “Grand Prix”. Paldies Leona skolotājai Sangritai Upeniecei.
No Jauno satiksmes dalībnieku pulciņa tika godināti divi skolēni Nika Plivča un Jānis Priedoliņš, kas, piedaloties Eiropas jauno satiksmes dalībnieku sacensībās Albānijā, ieguva 1. vietu pasaulē. Paldies skolotājai Līgai Zeidakai.
Kuldīgas nov. BJC folkloras kopas dalībnieks Uģis Jēkabsons
Latvijas labāko anekdošu zinātāju konkursā "Anekdošu virpulis 2017" kļuva par ekselentāko anekdošu zinātāju, un tika atzīts par labāko anekdošu zinātāju Latvijā. Paldies skolotājai Inai Celitānei.
Apliecinājumu par brīvprātīgā darba veikšanu Kuldīgas novadā saņēma seši jaunieši – Ernests Vēzis, Patriks Purviņš, Dana Korņejeva, Daniela Reimane, Alise Gailīte, Vendija Bakanauskaite. Šie jaunieši pagājušā mācību gadā ar Kuldīgas nov. BJC noslēdza līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu novadā, kā rezultātā katrs no viņiem nostrādājis vairāk 60 darba stundas un ieguvis apliecinājumu, ko parakstījusi Kuldīgas domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Šīs apliecinājums jauniešiem kalpos kā pielikums CV, kad jaunieši meklēs oficiāl darbu.
Savukārt Īpašu paldies par pašaizliedzīgu darbu un Kuldīgas nov. BJC tēla veidošanu un popularizēšanu direktore teica trīs nominantiem – vienam no brīvprātīgajiem jauniešiem Ernestam Vēzim, BJC saimniecības pārzinim Kristam Jonelim un muzikāli radošajai studijai “MONA” un vadītājai Sangritai Upeniecei.

Kuldīgas nov. BJC direktore saka paldies ikvienam pasākuma apmeklētājam un novēl veiksmi Kuldīgas novada skolēniem šī mācību gada konkursos, lai nākamā gada oktobrī atkal varētu sumināt un paldies teikt skolēniem un skolotājiem par veikumu.